english deutsch svenska

Workshopar "Autistiska färdigheter": En kortfattad historik

Workshoparna utvecklades tillsammans med deltageren, med deras behov, deras erfarenhet och deras ämnen.

impressions of the first workshop summer 2009 första workshopen

början 2009: projektet autWorker börjar

sommar 2009: första workshopen i Hamburg

sedan hösten 2009: med hjälp av Kiels själv-hjälp grupp uttvecklas workshopens struktur (under ca 6 månader)

sedan början 2010: stående workshopar "Autistiska färdigheter" i Hamburg

sedan hösten 2011: workshopar "Autistiska färdigheter" utvecklas ytterligare inom ABC-projekt hos utbildningscentrum Potsdam (ca 18 månader)

november 2011: auticon börjar

sedan början 2012: workshopar hos auticon och utbildningscentrumen Timmendorfer Strand och Hannover

slutet av 2012: Hajo börjar med sin doktors arbete om hans upplevelser inom workshoparna handlett av professor Prof. Georg Theunissen, ämne Rehabilitationspädagogik, Halle universitet

autWorker konferens \ för exklusiva för att inkluderas?

sommar 2013: kontakt med svenska autistiska aktivister

slutet av 2013: Hajos cancer diagnos blir ett kris för autWorker

sommar 2014: autWorker projektet autWay börjar

höst 2014: autWorker partner projekt Autistiskt Initiativ (AI) börjar i Örebro, Sverige

april 2015: autWorker konferens "För exklusiva för att inkluderas?"

februari 2016: regelmässiga workshopar "Autistiska färdigheter" i Hamburg slutar på grund av brist av finansiering

maj 2016: autWorker projektet slutar på grund av brist av finansiering

Serena och Hajo på arbetssemester början 2018 arbetssemester början 2018

under 2017: autWorker börjar om som ideelt projekt

höst 2017: Autistiskt initiativ slutar

sedan slutet av 2017: workshopar "Autistiska färdigheter hos diversicon, Berlin och olika utbildningscentrum

april 2018: autspace-konferens i Kloten, Sverige

sedan sommar 2018: regelbundna workshopundervisningar med ca 10 deltagere hos ZAK, Hannover, Tyskland

sedan 2018: deltagere hos arbetsgruppen autism norra Tyskland av utbildningscentrumens konsortium

workshopar i siffror

ca 120 workshopar mellan sommaren 2009 och våren 2016; ca 750 autistiska deltagere

4 till 8 deltageren per workshop; ca 75% av deltageren är jobbnybörjare