english deutsch svenska

Workshopar "Autistiska färdigheter": Moderatorer

Moderatorernas uppgift är att upptäcka och utveckla deras egen autism, att återhämpta autistiska världen som de är född till och att odla den ständigt.

Projektets mål är att leda autistiska människor successivt till att genomföra workshopar "Autistiska färdigheter". Dessa som har några erfarenheter som moderator föreställas här.

Hajo Seng


Hamburg, Tyskland
hajo.seng @ autsocial . de

Hajo Seng

Hajo var 31 år när han fick veta att han var autistisk. Först som en trolig diagnos 1998 och sedan konfirmerad som officiell diagnos 2008. 2002 kontaktade han olika autistiska grupper och bildade sedan 2003 en tidig själv-organiserad själv-hjälps grupp i Hamburg. 2005 stöttade han bildandet av föreningen Aspies e.V. och i början av 2009 var han med och skapade projektet autWorker. Hajo är styrelse medlem både i Aspies e.V. och i föreningen autSocial. edan sommaren 2009 har han träffat ca 750 autistiska personer i mer än 120 workshops på temat ” autistiska färdigheter”: ca 75% av dessa personer i 20-årsåldern. Hajo arbetar på en doktors avhandling som grundar sig på hans erfarenheter från dessa workshops. Avhandlingens titel är ”autistisk erfarenhet – ett collage”, handlett av professor Prof. Georg Theunissen.

Hajo har en universitets examen i matematik och arbetar sedan 2009 som en teknisk projekt ledare för online katalogen beluga vid stats och universitets biblioteket i Hamburg. När han först började skolan fick han gå i en särskola men flyttades sedan över till en vanlig skola. Efter att han slutfört sin ”Abitur” motsvarande att ha blivit godkänd att gå vidare till universitetsstudier, genomgick han en djup psykisk kris. Hans man Andreas Hieronymus, som han hade träffat redan 1986, gav honom det stöd han behövde för att ta sig igenom krisen. Hajo studerade sedan matematik från 1990 till 1997. Under tiden hade han olika korta jobb, för det mesta som stöd för handikappade människor. Efter att ha gått igenom ännu en djup kris så började han arbeta som programmerare år 2000. Arbetet på biblioteket var den första anställning där han kände att han hade hittat uppgifter som passade honom bra och där hans styrkor kunde användas. Vi den tiden var han 46 år.

Slutet av 2003 fick han diagnosen Immunozytom mit monoklonalem IgM Typ Kappa och en andra diagnos MGUS mit monoklonalem IgA Typ Kappa. Hans parametrar var närmast rekordartade (95% bone mark proliferation, 83 g/l lgM in blood.) Som ett resultat av detta så fick Hajo genomgå två och ett halvt år av kemoterapi och antikropps behandling med Bendamustine och Rituximab.

Serena Hasselblad


Örebro, Sverige
 

Serena Hasselblad

Serena är civilingenjör, Väg och Vattenbyggnad. Hon har också doktorerat inom vatten rening på Uppsala universitet. Serena har arbetat flera år som process ingenjör på en kommun, som internationell marknadsförare och som egen konsult. Hon led av stress och olika besvär kopplat till stress och förstod inte varför. Hon märkte att hon ofta blev trött av sådant som andra tyckte var lätt. Samtidigt som hon var duktig på sådant som andra tyckte var svårt.

Serena fick sin diagnos Aspergers syndrom när hon var 45 år. Hon började då att forska på autism. Själv ansåg hon att hon hade stor nytta av sitt sätt att tänka och var stolt över sin hjärna som hon tyckte producerade många spännande tankar. Serena utbildade sig då till coach och autism informatör. Hon hade sedan tidigare en längre utbildning inom projektledning. Hon började arbeta på många olika sätt för att hjälpa autistiska människor att hitta bra strategier för att hantera sitt privat- och arbetsliv.

Serena tog initiativet till projektet Autistiskt Initiativ. Mellan 2014 och 2017 var hon projektledare för projektet med målet att ta fram ett utbildningskoncept för autistiska människor som söker arbete. Projektet Autistiskt Initiativ samarbetade med AutWorker och Hajo Seng medverkade i projektet bl.a. med en workshop om autistiska färdigheter.

Serena är ordförande för en ideell förening som heter VildmarksAutisterna, som har som ändamål att främja natur och vildmarksintresset hos aspergare. Föreningen har också som mål att skapa och sprida en väl grundad inifrån-kunskap om autism.