english deutsch svenska

Tidtabell

Forskning om autism kan betyder: att upptäcka (åter) ens egen autism, utveckla den, utbyta den med andra autistiska människor, uppleva andra autistiska människor. Forskning på sådana sättet är bemyndigade.

Workshopar "Autistiska färdigheter"

Mars 2020 Konceptet och webbsidan av SIAM-workshopar är färdiga och uppkopplada: Webbsidan SIAM-Workshops (tyska)

På grund av Corona-krisen har vi inställt alla evenemang.