english deutsch svenska

Avtryck

 

Kontakt

autSocial e.V.
Nernstweg 32-34
22765 Hamburg
Tyskland
info@autsocial.de

Sekretesspolicy

Detta uttalande om dataintegritet berättar om hur mycket och syftet med vår behandling av personuppgifter i vår online-närvaro samt relaterade sociala medier profiler. När det gäller de använda termen som "bearbetning" eller "ansvarig" hänvisar vi till definitionerna i artikel 4 i den allmänna databeskrivningsförordningen (GDPR).

Ansvarig

Hajo Seng, c/o autSocial e.V.
Nernstweg 32-34
22765 Hamburg
Tyskland
hajo.seng@autsocial.de

Dina rättigheter för information, korrigering och radering av dina uppgifter

Om det behövs ger vi dig en kopia av alla våra sparade personuppgifter om dig. Du kan begära att vi korrigerar falska data. Vi kommer också att ta bort dina uppgifter om det behövs, såvida det inte bryter mot lagen eller annars inte är genomförbart.

Om du har frågor angående integritetsskydd eller databehandling kan du kontakta oss. Om du antar en lagbrytning med avseende på dina personuppgifter kan du få ytterligare information och support här: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Genom att komma åt dessa webbsidor skickar din webbläsare automatiskt data om den nödvändiga resursen, nodadressens ip-adress och som cae kan vara mer specifik data från tidigare förfrågningar (cookies, referenser, formulärdata och liknande). Delar av dessa data loggas automatiskt för att säkerställa teknisk service. Dessa data analyseras endast manuellt och raderas regelbundet. Vid behov delas dessa uppgifter ut till vår webbhotell.

Vi vill undvika rättegångar

När det gäller att hävda anspråk av något slag från upphovsrätt, konkurrenslagstiftning och varumärkesärenden, ber vi att undvika onödiga rättstvister, varningar och kostnader att kontakta oss omedelbart. Om fordringar av ovan nämnda typ görs, förklarar vi härmed ett botemedel före en slutlig rättsligt bindande förtydligande genom vilken en möjlig risk för upprepning är bindande utesluten. En advokats varning om fortsatt advokat utan föregående kontakt skulle då avvisas på grund av bristande efterlevnadskrav. På så sätt skulle onödiga eller obehöriga varningar och uppföljning besvaras med negativ deklarationsåtgärd. EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för lösning utanför domstol: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.