english deutsch svenska

Papper

Målet av en bottom-up forskning är inte en sluten teori och inte heller en hel bild. Den är hellre en mer eller mindre systematisk samling av erfarenheter - ett collage.

Pappern är ämnen av tyska juridik. Det är inte tillåten att dublicera eller presentera dem till allmänheten utan författerens skriftlig tillstånd; varken helt eller partiellt. Att använda dem för privata, vetenskapliga eller bildande syften är uttryckligen tillåten.

Presentationer och artiklar

Presentationer (Hajo Seng, alla på engelska)
Poster: Approach to an Autistic Experience
Workshops autistische Fähigkeiten (2) (på tyska)
Workshops Autistic Skills
examples for thinking types
Hajos thinking type
Hajos structure
Falscher Planet (på tyska)

Artiklar (Hajo Seng, alla på tyska)
Arbeit anders denken 2017
Fähigkeiten und Potenziale auf dem Weg ins Berufsleben 2017
Kurzbeschreibung Faehigkeitenworkshops 2016
Autistische Intelligenz 2015
... Zu Höchstleistungen motiviert 2014
Wundersame Fähigkeiten 2013

Länkar

Aspies e.V.
Zentrum für Autismuskompetenz
diversicon
Autspace

VildmarksAutisterna
autSocial
autWorker

Serena Hasselblad
Hajo Seng
Hajo Seng: böcker