english deutsch svenska

Workshopar "Autistiska färdigheter": FAQ

Moderatorarna av workshopar "Autistiska färdigheter" byggar ett nätverk och forskar om autism från ett särskilt perspektiv. Denna perspektiv uppkomma från autistisk sätt att tänka och varsebli och deras egenheter.

Vad är de här workshopar "Autistiska färdigheter"?

Workshopar är heldagsworkshopar (som betyder 5 eller 6 timme) som innefattar en slags betänkande för varje deltagere. Bäst vore en tvådagsworkshop med en eller två veckor emellan.

Hur kan autWorker workshopar "Autistiska färdigheter" erkännas?

Workshoparna finns på den här webbsida på Workshop datum; på andra meddelande finns autWorker logo.

Vilken är erfarenheter som workshoparnas moderatorer har?

Moderatorer har förstås olika slags erfarenheter. De är alltid lärande. De är själv autistiska och åtminstone har några erfarenheter med autistiska människor. De deltog själv i workshopar "Autistiska färdigheter". För att bli moderator krävs någon slags förståelse om autism och empowerment knuten till autism.

Vem kan bli moderator av en sådan workshop?

Vem som är autistisk, reflekterande och beredvillig att lära sig. Att delta i åtminstone en workshopundervisning och några workshopar "Autistiska färdigheter" är ett krav.

Hur kan jag bli moderator?

Att delta i en av workshopen som är listada på webbsidan ska vara en bra början. Att modererar workshopar innefatta att delta i moderatorernas träff åtminstone en gång per år. Det innefattar också att överlämna anonyma betänkande till autworker för vetenskaplig granskning.